Samenvatten

> gereedschap

Bij deze werkvormen ligt de nadruk op samenvatten:
Verbeelden, faciliteren, verhelderen en delen.

– Visual Report

Advertenties