Gereedschap

Om de energie, creativiteit en oplossingskracht van mensen in organisaties tastbaar te maken gebruik ik verschillende werkvormen en gereedschappen die in drie groepen te verdelen zijn:

– Openen
> hierbij ligt de nadruk openen:
Ervaren, verbinden, associëren en alle hersendelen activeren.

– Onderzoeken
> hierbij ligt de nadruk op onderzoeken:
Prikkelen, kantelen, draaien en delen.

– Samenvatten
> hierbij ligt de nadruk op samenvatten:
Verbeelden, faciliteren, verhelderen en delen.

Advertenties